PROGRAM

Dnes je
kontakt:

Ing. Jela Petrisková, PhD
agentúra IMPRES, s.r.o. Volgogradská 23, 036 08 Martin
tel.: +421 905 747778
e-mail: jela@agenturaimpres.sk
 
ubytovanie zabezpečuje:

CA CESTA
29.augusta 646/16, 036 01 Martin
tel.: +421 43 4238556, 915 835890
e-mail: vasacesta@vasacesta.sk
 
organizačné zabezpečenie:
agentúra IMPRES, s.r.o.
Volgogradská 23, 036 08 Martin
tel.: +421 907 144725
e-mail: impres@agenturaimpres.sk
 
spracovanie osobných údajov

15. - 17. september 2021

XIX. MARTINSKÉ DNI IMUNOLÓGIE

Podujatie sa uchádza o pridelenie kreditov CME

Odborný garant podujatia

prof. MUDr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA, FAAAAI

Organizačný a programový výbor

MUDr. Radovan Košturiak, PhD.
prof. MUDr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA, FAAAAI
doc. MUDr. Peter Pružinec, CSc., m.prof.
doc. MUDr. Ivan Solovič, CSc.
MUDr. Marta Hájková, CSc., MPH
Ing. Jela Petrisková, PhD.
Členovia občianského združenia SAKI a výboru SSAKI
predseda SAKI o.z.
prezident SSAKI SLS
hlavný odborník MZ SR pre odbor KIA
prezident SPFS
hlavná odborníčka MZ SR pre odbor PF
predseda organizačného výboru

Streda, 15. 9. 2021
Registrácia   13:00 – 17:00

14:00 – 14:30   Slávnostné otvorenie

14:30 – 18:00   Odborný program

19:00 – 24:00   Diskusné fórum

Štvrtok, 16. 9. 2021
Registrácia   08:30 – 16:00

08:30 – 18:00   Odborný program

19:00 – 24:00   Diskusné fórum

Piatok, 17. 9. 2021
Registrácia   08:30 – 12:00

08:30 – 18:00   Odborný program


Organizačný výbor si vyhradzuje právo na prípadnu zmenu programu.
 
Podrobný program podujatia bude zverejnený po uzávierke príspevkov.