PROGRAM

novartis_logo_pos_rgb
Dnes je
kontakt:

Ing. Jela Petrisková, PhD
agentúra IMPRES, s.r.o. Volgogradská 23, 036 08 Martin
tel.: +421 905 747778
e-mail: jela@agenturaimpres.sk
 
ubytovanie zabezpečuje:

CK CESTA
Mudroňova 20, 036 01 Martin
tel./fax: +421 43 4238204
e-mail: cesta@stonline.sk
 
organizačné zabezpečenie:
agentúra IMPRES, s.r.o.
Volgogradská 23, 036 08 Martin
tel.: +421 907 144725
e-mail: impres@agenturaimpres.sk
 
spracovanie osobných údajov

10. - 12. apríl 2019

XVII. MARTINSKÉ DNI IMUNOLÓGIE

Odborný garant podujatia

prof. MUDr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA, Dott. Ric., MHAvedúci Centra pre vrodené poruchy imunity JLF UK UN Martin
primár OKIA UN Martin


Čestné predsedníctvo

MUDr. Radovan Košturiak, PhD.

MUDr. Martin Hrubiško, PhD., mim. prof.

doc. MUDr. Ivan Majer, CSc.

doc. MUDr. Peter Pružinec, CSc., mim. prof.

doc. MUDr. Marta Hájková, CSc.

doc. MUDr. Vít Petrů, CSc.

prof. MUDr. Andrea Čalkovská, DrSc.

MUDr. Dušan Krkoška, PhD., MBA

prof. MUDr. Július Mazuch, DrSc.


predseda Spoločnosti alergológie a klinickej imunológie o.z

prezident Slovenskej spoločnosti alergológie a klinickej imunológie

prezident Slovenskej pneumologickej a ftizeologickej spoločnosti

hlavný odborník MZ SR pre odbor klinická imunológia a alergológia

hlavná odborníčka MZ SR pre pneumológiu a ftizeológiu

podpredseda České společnosti alergologie a klinické imunologie

dekanka Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Martine

riaditeľ Univerzitnej nemocnice Martin

predseda Spolku lekárov v Martine


Streda, 10. apríl 2019
Aula Magna JLF UK, Malá hora 4A

14:00 – 18:00   Slávnostné otvorenie - Úvodné sympózium

- Martin Hrubiško (Bratislava, SR): Čo vieme a čo nevieme o imunoglobulíne E

- Jan Krejsek (Hradec Králové, ČR): Adjuvans Al(OH)3, rozumíme mechanismu jeho působení?

- Ivan Majer (Bratislava, SR): Pohľad pneumológa a alergológa do tracheobronchiálneho stromu

- Milan Buc (Bratislava, SR): Úloha regulačných lymfocytov v imunopatologických reakciách

- Miloš Jeseňák (Martin, SR): Faktory modifikujúce postvakcinačnú imunitnú odpoveď

- Peter Pružinec (Bratislava, SR): Čo nám ešte povie epigenetika?

 
penzión Čierna pani - prednášková sála, Kuzmányho 24

19:00 – 22:00   Alergológia a imunológia na Slovensku v roku 2019

Diskusné fórum
Koordinátor: Martin Hrubiško
 
 
Štvrtok, 11. apríl 2019
Aula Magna JLF UK, Malá hora 4A

9:15 – 9:45   Alergénová imunoterapia v otázkach a odpovediach

    sympózium podporené spoločnosťou Stallergenes Greer
 
Moderátor:  Peter Pružinec
 
Hostia:

- Martin Hrubiško, Miloš Jeseňák, Ivan Hlinka

 

10:00 – 11:00   Astma pod lupou: Vidíme všetky detaily?

    sympózium podporené spoločnosťou Novartis Slovakia
 
Predsedajúci: Martin Hrubiško
 

- Diskusný panel: Denisa Kavková, Ivan Hlinka

- Martin Hrubiško (Bratislava, SR): Fenotypy ťažkej astmy – prezentácia výsledkov prieskumu v našich ambulanciách

 

11:00 – 12:00   Nie je urtika ako urtika – od povrchu až do jadra

    sympózium podporené spoločnosťou Novartis Slovakia
 
Predsedníctvo: Miloš Jeseňák
 

- Štefánia Nemilová (Martin, SR): Urtika nie je len estetický problém

- Svetlana Hadvabová (Komárno, SR): Urtika nie je len alergický problém

- Miloš Jeseňák (Martin, SR): Urtika nie je len častý problém

 

13:50 – 14:20   Mastocytóza - diagnóza a liečba

    sympózium podporené spoločnosťou Novartis Slovakia
 
Predsedníctvo: Miloš Jeseňák
 

- Miloš Jeseňák (Martin, SR): Imunológ vs mastocytóza

- Emília Flochová (Martin, SR): Pokročilá mastocytóza z pohľadu hematológa

 

14:30 – 15:30   Cesta okolo alergie

    sympózium podporené spoločnosťou ALK Slovakia
 
Predsedníctvo: Peter Pružinec
 

- Peter Pružinec (Bratislava, SR): Cesta okolo alergie (za 80 dní?)

- Martin Hrubiško (Bratislava, SR): Môžu alergici žiť lepšie?

- Radovan Košturiak (Nitra, SR): Sezóna, nesezóna – zápal je večný!

- Miloš Jeseňák (Martin, SR): Cez labyrint polysenzibilizácie a polyalergie k efektívnej AIT

 

15:35 – 17:30   Astma II

Predsedníctvo: Jaromír Bystroň, Martin Hrubiško
 

- Martin Hrubiško (Bratislava, SR): Fenotypy astmy - kam sme sa posunuli?    15´
    prednáška podporená spoločnosťou GlaxoSmithKline Slovakia

 

- Miloš Jeseňák (Martin, SR): Eozinofily a astma - nové fakty, nové súvislosti    15´
    prednáška podporená spoločnosťou GlaxoSmithKline Slovakia

- Jaromír Bystroň (Olomouc, ČR): Biologická léčba těžkého astmatu – 10 let zkušenost    20´

- Miloš Jeseňák, Peter Bánovčin (Martin, SR): Kam kráča liečba astmy v detskom veku    15´
    prednáška podporená spoločnosťou Mundipharma Slovakia

- Jiří Novák (Praha, ČR): Kasuistiky nežádoucích systémových účinků inhalačních kortikosteroidů u dětí    20´

- Miloš Jeseňák (Martin, SR): Novinky v liečbe alergickej rinokonjunktivitídy    15´
    prednáška podporená spoločnosťou Mylan

 
 
poslucháreň BioMed, Malá hora 4A

9:00 – 10:15   Astma I

Predsedníctvo: Vít Petrů, Mária Schvalbová
 

- Mária Schvalbová (Prešov, SR): Pohľad na astmu v čase a možnosti jej chronoterapie    20´

- Stanislav Janota, Martin Hrubiško, Iveta Salátová-Kozlovská, Ľubomír Gürtler, Jana Korytárová, Marián Faktor, Norbert Lukán (Bratislava, Piešťany, Košice, SR): Analýza liečby astmatikov na Slovensku a čo z toho vyplýva    15´

- Vít Petrů (Praha, ČR): Atypická příčina astmatické dušnosti    15´

- Vítězslav Novák (Ostrava, ČR): Marihuana jako problém pro alergologa    15´

 

10:20 – 12:30   Imunodeficity

Predsedníctvo: Peter Čižnár, Štefan Raffáč
 

- Miloš Jeseňák, Anna Bobčáková, Peter Bánovčin (Martin): Naše skúsenosti s azoximér bromidom v manažmente vybraných ochorení a patologických stavov    15´

- Jaromír Bystroň (Olomouc, ČR): Nové bakteriálne lyzáty na slovenskom trhu    20´
    prednáška podporená spoločnosťou S&D Pharma CZ

- Anna Bobčáková, Robert Vyšehradský, Ivan Kocan, Miloš Jeseňák (Martin, SR): Nikdy nie je neskoro pre diagnózu CVID    10´

- Peter Čižnár, Zuzana Kuková, Ivana Trochanová, Júlia Horáková, Peter Švec (Bratislava, SR): EBV infekcia z pohľadu imunológa    20´

- Eva Balková, Zuzana Kvasniková (Banská Bystrica, SR): Využitie ľudského transfer faktora u kriticky chorých pacientov    15´
    prednáška podporená spoločnosťou IMUNA PHARM

 

- Renáta Nádvorníková (Trenčín, SR): Imunostimulačná liečba pri recidivujúcich črevných virózach-kazuistika    10´
    prednáška podporená spoločnosťou IMUNA PHARM

 

- Štefan Raffáč (Košice, SR): Liečba pacienta s CVID a diabetes mellitus - kazuistika    20´
    prednáška podporená spoločnosťou Takeda

- Ivan Hlinka, Beáta Hlinková (Kežmarok, SR): IgM hypogamaglobulinémia    15´

 

14:00 – 15:25   Aktuality v odbore I

Predsedníctvo: Ivo Lochman, Norbert Lukán
 

- Ivo Lochman, Kateřina Roubalová, Vlastimil Král, Juraj Lábaj, Jitka Pohořská, Alexandra Lochmanová, Kamila Kutějová, Petra Mikušová, Jana Furková, Zuzana Čermáková, Jana Žlabová, Vítězslav Novák, Alena Zjevíková, Dalibor Jílek (Ostrava, Praha, Ústí nad Labem, Vestec, ČR): BI-VIDITEST Total v posuzování stavu buněčné imunity    20´

- Jaromír Bystroň (Olomouc, ČR): Enterosorbent ENTEROSGEL v léčbě  atopického ekzému- výsledky studie    15´

- Boris Hruškovič (Bratislava, SR): Nízke hladiny vitamínu C u pacientov s imunitne a alergicky podmienenými ochoreniami    15´
    prednáška podporená spoločnosťou PASCOE Slovensko

- Norbert Lukán, Stanislav Janota, Ľubomír Gürtler, Tibor Varga (Košice, Bratislava, SR): Od adjuvancií k imunostimulátorom    15´

- Tibor Varga, Norbert Lukán (Košice, SR): Imunomodulačná liečba srdcového zlyhávania    10´

 

15:30 –17:00   Alergia

Predsedníctvo: Ivan Hlinka, Eva Lapšanská
 

- Eva Lapšanská (Poprad, SR): Od nenápadnej alergickej nádchy po migrujúci angioneurotický edém a urtiku    10´

- Alena Smiešková, Anikó Kužmová, Emília Gerlašinská (Prešov, SR): Aditíva ako príčina liekovej alergie    15´

- Ivan Hlinka, Beáta Hlinková (Kežmarok, SR): Včasný dekongestívny účinok nosových GLK    15´

- Radovan Košturiak (Nitra, SR): Senzibilizácia na sezónne alergény a obdobie narodenia - vlastný súbor    20´

- Peter Kunč, Jaroslav Fábry, Peter Ferenc, Michaela Matisčáková, Tomáš Strachan, Lucia Šutajová (Dolný Smokovec, SR): Potravinové aditíva a ich možné nežiadúce účinky v detskej populácii    10´

 
penzión Čierna pani - prednášková sála, Kuzmányho 24

19:00 – 22:00   Epigenetika. Možný vplyv hudby na naše gény

Diskusné fórum
Koordinátor: Peter Pružinec
 
 
Piatok, 12. apríl 2019
Aula Magna JLF UK, Malá hora 4A

9:00 – 10:55   Aktuality v odbore II

Predsedníctvo: Katarína Cajchanová, Bronislava Novotná
 

- Bronislava Novotná, Jaroslava Hlaváčková, Hana Vollerová, Dagmar Brančíková, Markéta Protivánková, Markéta Bednaříková (Brno, ČR): Naše zkušenosti s desenzitizací u onkologických pacientů    20´

- Miloš Jeseňák (Martin, SR): Hereditárny angioedém – Up-to-date    20´
    prednáška podporená spoločnosťou CSL Behring

 

- Katarína Cajchanová (Bratislava, SR): Isoprinosine ako účinný nástroj v prevencii a liečbe HPV infekcie    15´
    prednáška podporená spoločnosťou Ewopharma

 

- Miloš Jeseňák (Martin, SR): Očkovanie v špeciálnych situáciách    15´
    prednáška podporená spoločnosťou PFIZER Luxembourg SARL

- Vlastimil Král, Jitka Pohořská (Ústí nad Labem, ČR): Neuroborelióza - současné možnosti laboratorní diagnostiky    20´

 

11:00 – 12:30   Biologická liečba v imunologickej ambulancii

Predsedníctvo: Eleonóra Klímová, Alena Smiešková, Ilja Stříž
 

- Miloš Jeseňák, Ingrid Urbančíková, Peter Bánovčin (Martin, Košice, SR): Očkovanie a biologická liečba    15´

- Ilja Stříž (Praha, ČR): Nové cíle biologické léčby u alergických onemocnění    20´

- Eleonóra Klímová (Prešov, SR): Súčasné možnosti biologickej liečby SM    20´

- Martin Hrubiško (Bratislava, SR): Biologická liečba za hranicami imunológie (cholesterol)    15´

 

13:30 –14:55   Autoimunita

Predsedníctvo: Milan Buc, Vojtěch Thon
 

- Jana Straková (Martin, SR): Autoimunitné manifestácie u pacientov s selektívnou deficienciou IgA    10´

- Vojtěch Thon (Brno, ČR): Imunologická podstata rekonstituce imunitního systému v léčbě roztroušené sklerózy    25´

- Milan Buc (Bratislava, SR): Sjögrenov syndróm – súčasný pohľad na imunopatogenézu, genetickú determináciu a biologickú liečbu    20´

- Mária Zeliesková, Zuzana Michnová, Stanislava Suroviaková, Miloš Jeseňák, Lukáš Molnár, Peter Bánovčin (Martin, SR): Špecifická antigénová imunoterapia – nová nádej pre celiatikov    15´

 

15:00 – 16:30   Alergia II

Predsedníctvo: Luděk Hochmuth, Ján Mikler
 

- Ján Mikler, Júlia Kasajová, Zuzana Michnová, Peter Bánovčin (Martin, SR): Možnosti diagnostiky gastroezofagového a extraezofagového refluxu u detí    15´

- Sáva Pešák, Zuzana Šabacká, Kateřina Stoklásková, Jitka Löscherová, Vojtěch Thon (Brno, ČR): Úmrtí po bodnutí hmyzem - historie a současnost    15´

- Jaroslav Barok (Liptovský Hrádok, SR): Dieťa a bunka    15´

- Eva Balková (Banská Bystrica, SR): Transplantáciou získané alergie    10´

- Luděk Hochmuth (Banská Bystrica): Presná medicína (precision medicine) v alergológii - nová paradigma    15´

 
poslucháreň BioMed, Malá hora 4A

9:00 – 10:55   Aktuality v odbore III

Predsedníctvo: Stanislava Blažíčková, Mária Bucová
 

- Stanislava Blažíčková, Jarmila Kabátová (Piešťany, Trnava): Je nutná biopsia pre diagnostiku celiakie?    15´

- Mária Bucová (Bratislava, SR): Novšie poznatky o profesionálnych fagocytoch    15´

- Luděk Hochmuth, Janka Lafférsová (Banská Bystrica, SR): Peľový monitoring v ére mobilných komunikácií    15´

- Monika Kolejáková, Juraj Ďurina, Dorota Szuma Tormová (Nové Zámky): Eozinofilná ezofagitída - interdisciplinárny problém    10´

- Mária Bucová, Michaela Olejárová, Anna Dobišová, Magda Suchánková, Elena Tibenská, Kinga Szabóová, Katarína Vlniešková, Stanislava Blažíčková, Juraj Koutun (Bratislava, Piešťany, SR): Hladiny vitamínu D u pacientov so SIRS a sepsou. Korelácia so zápalovými markermi, SOFA skóre a asociácia so 7- a 28-dňovým prežívaním    15´

- Ľubomír Gürtler, Stanislav Janota, Norbert Lukán, Ružena Maslenová (Bratislava, SR): Vysoká sedimentácia. Aká je diagnostika ľahká, stačí len...Edukačná kazuistika    15´

- Monika Kolejáková, Dorota Szuma Tormová (Nové Zámky, SR): Deti a histamínová intolerancia    10´

 

11:00 – 12:30   Reprodukčná imunológia

Predsedníctvo: Žaneta Dzurillová, Karin Malíčková
 

- Karin Malíčková, Jiří Novák, Jana Vydláková, Štěpánka Luxová, Zuzana Krátká, Radka Jarošová (Praha, ČR): Intralipidy a polyspecifické imunoglobuliny v reprodukční imunologii    20´

- Elena Tibenská, Kinga Szaboová (Bratislava, SR): Výskyt anti-DFS-70 u pacientiek s poruchami reprodukcie    15´

- Martin Lešťan, Slávka Belvončíková, Zuzana Vojtušová (Prešov, SR): Poruchy lektínovej cesty aktivácie komplementu z pohľadu reprodukčnej imunológie    20´

- Žaneta Dzurillová, Luděk Hochmut, Martin Dzurilla (Nitra, Banská Bystrica, SR): Hypersenzitívna reakcia ženy na ejakulát partnera    15´

 
Slovenské komorné divadlo, Martin

18:30   Zem pamätá

Divadelné predstavenie
vstupenky na divadelné predstavenie si vyžiadajte pri registrácii.
 
 
POSTERY
 

-Lenka Bartošíková, Jiří Nečas, Ladislav Fráňa, Tomáš Bartošík, Petr Fráňa (Olomouc, ČR): Zkušenosti s preparátem RelvarEllipta® v léčbě astma bronchiale u dospělých pacientů

-Kateřina Bučilová, Jan Mareš, Jana Zapletalová, Zuzana Rous, Petr Kaňovský (Olomouc, ČR): Analýza likvoru u pacientů s roztroušenou sklerózou – pilotní studie

-Daniela Kantárová, Martina Vulganová, Dušan Bakoš, Miroslav Veverka, Eva Veverková, Ján Kyselovič, Henrieta Hudečková, Monika Poľanová, Mojmír Vrlík (Martin, Bratislava, Nové Zámky, Vyšné Hágy, SR): Úloha bakteriofágov v liečbe rezistentných infekcií v postantibiotickej ére

-Janka Lafférsová, Luděk Hochmuth, Zora Snopková (Banská Bystrica, SR): Peľová informačná služba: peľová sezóna 2018 na Slovensku

-Eva Malicherová, Miloš Jeseňák, Lenka Kapustová, Peter Bánovčin (Martin, SR): Familiárna stredomorská horúčka a iné syndrómy periodických horúčok v rukách imunológa

-Lukáš Molnár, Miloš Jeseňák, Mária Zeliesková, Peter Bánovčin (Martin, SR): Lektín viažúci manózu a jeho význam v klinickej praxi

-Veronika Mrázová , Daniela Hasičová, Ingrid Kultánová, Mária Zuzulová (Bratislava, Levice, SR): Korelácia bazofil aktivačného testu osa, včela so špecifickými IgE

-Jiří Novák, Karin Malíčková, Šárka Hadravská, Jan Diblík, Radka Jarošová (Praha, Plzeň, ČR): Porucha lektinové dráhy aktivace komplementu a těhotenství – kazuistika

-Mária Zuzulová, Veronika Mrázová, Hana Kayserová (Bratislava, SR): Vyšetrenie mannan binding lektínu ( MBL )