27. - 29. apríl 2022 podujatie sa uchádza o pridelenie kreditov ARS CME

XX. MARTINSKÉ DNI IMUNOLÓGIE

MARTIN, Aula MAGNA JLF UK, Edukačné centrum BioMedu, Malá hora 4a

hlavné témy

Imunodeficiencie
Alergia a astma
Autoimunitné choroby
Očkovanie
Aktuálne problémy v odbore
kontakt:
Ing. Jela Petrisková, PhD
agentúra IMPRES, s.r.o., Volgogradská 23, 036 08 Martin
tel.: +421 905 747778, e-mail: jela@agenturaimpres.sk
Spoločnosť alergológie a klin. imunológie o.z.
Slovenská lekárska komora
Slovenská spoločnosť AKI SLS
RE - SPIRO
Slovenská PaF spoločnosť SLS
Centrum pre VPI exp. pr. MZ SR, KDD JLF UK
Oddelenie KIA, UN Martin
Jeseniova LF V Martine, UK v Bratislave
Univerzitná nemocnica Martin
ubytovanie zabezpečuje: CA CESTA, 29.augusta 646/16, 036 01 Martin, tel./fax: +421 43 4238556, e-mail: vasacesta@vasacesta.sk
 
organizačné zabezpečenie: agentúra IMPRES s.r.o, Volgogradská 23, 036 08 Martin, tel.: +421 907 144725, e-mail: impres@agenturaimpres.sk