ÚČASŤ

Dnes je
kontakt:

Ing. Jela Petrisková, PhD
agentúra IMPRES, s.r.o. Volgogradská 23, 036 08 Martin
tel.: +421 905 747778
e-mail: jela@agenturaimpres.sk
 
ubytovanie zabezpečuje:

CA CESTA
29.augusta 646/16, 036 01 Martin
tel.: +421 43 4238556, 915 835890
e-mail: vasacesta@vasacesta.sk
 
organizačné zabezpečenie:
agentúra IMPRES, s.r.o.
Volgogradská 23, 036 08 Martin
tel.: +421 907 144725
e-mail: impres@agenturaimpres.sk
 
spracovanie osobných údajov

15. - 17. september 2021

XIX. MARTINSKÉ DNI IMUNOLÓGIE

posledný deň na prihlásenie: 31.8.2021

Dodržte termín uzávierky!
 
zaradenie*zdravotnícky pracovník  poskytovateľ zdravotnej starostlivosti
obec* PSČ*
zdravotnícke povolanie*lekár  zdravotná sestra  laborant  iný zdravotnícky pracovník
*povinné údaje
Účastnícky poplatok (vrátane DPH):
pri registrácii a platbe do 31.8.2021 ... 30,- €
pri registrácii a platbe na mieste ... 40,- €
bankové spojenie: VÚB Martin
IBAN: SK72 0200 0000 0037 6067 5653,    VS:ID komory
- do správy pre prijímateľa uveďte Meno a Priezvisko 
Účastnícky poplatok pre reprezentanta VYSTAVUJÚCEJ spoločnosti dodávajúcej alebo vyrábajúcej farmaceutické prípravky /diagnostické zdravotnícke pomôcky – vystavovateľská menovka navyše (vrátane DPH): 30,- €
Účastnícky poplatok pre reprezentanta spoločnosti dodávajúcej alebo vyrábajúcej farmaceutické prípravky /diagnostické zdravotnícke pomôcky BEZ VYSTAVOVATEĽSKÉHO MIESTA (vrátane DPH): 120,- €

Vyplnený formulár bude odoslaný hlavnému koordinátorovi podujatia. Potvrdením odoslania zároveň súhlasíte so spracovaním osobných údajov.
 
         
 
Ďalšia korešpondencia iba s prihlásenými účastníkmi!