Autor nesúhlasil
s publikovaním prednášky

16. - 18. september 2020

XVIII. MARTINSKÉ DNI IMUNOLÓGIE

Streda, 16.9.2020

Aula MAGNA

Slávnostné otvorenie. Úvodné sympózium

01 Milan Buc (Bratislava, SR): MAIT-bunky za fyziologických a patologických stavov 02 Marta Hájková, Andrea Šenková, Peter Svrček, Zuzana Holická (Bratislava, SR): Transplantácie pľúc na Slovensku. Súčasnosť a naša vízia 03 Ivan Solovič (Vyšné Hágy, SR): Je tuberkulóza hrozbou aj pre imunológov? 04 Miloš Jeseňák (Martin, SR): Autozápal - proces tisícich tvárí 05 Peter Pružinec (Bratislava, SR): Alergia - bude lepšie?  
 

Štvrtok 17.9.2020

virtuálne sympózium
 
 
Aula MAGNA

Alergénová imunoterapia “WHY WAIT?” alebo “Čím skor, tým lepšie”

01 Martin Hrubiško (Bratislava, SR): AIT v našich klimatických podmienkach 02 Miloš Jeseňák (Martin, SR): WHY WAIT? - prečo nečakať s liečbou roztočovej alergie? Odborné sympózium podporené z finančného príspevku spoločnosti Stallergenes Greer
Spoločnosť nezasahovala do obsahu a štruktúry sympózia
 

GINA bližšie k pacientovi

01 Štefan Laššán (Bratislava, SR): Človek človeku, alebo čo prináša GINA pre astmatika 02 Veronika Urdová (Banská Bystrica, SR): Umenie inhalácie Odborné sympózium podporené z finančného príspevku spoločnosti Chiesi Slovakia
Spoločnosť nezasahovala do obsahu a štruktúry sympózia
 

Astma, urtikária, nazálne polypy - jedno riešenie pre tri problémy

01 Miloš Jeseňák (Martin, SR): Mechanizmus vzniku diagnózy ako kľúč k úspešnej liečbe 02 Marta Serdahelyová (Skalica, SR): Rozhodovanie o liečbe pri ťažkej astme nie je ľahké 03 Štefánia Nemilová (Martin, SR): Odporúčané terapeutické postupy pre urtikáriu v reálnej praxi Odborné sympózium podporené z finančného príspevku spoločnosti Novartis Slovakia
Spoločnosť nezasahovala do obsahu a štruktúry sympózia
 

Ako dostať zápal pod kontrolu

01 Miloš Jeseňák (Martin, SR): Up to date – liečba autozápalu 02 Lenka Kapustová (Martin, SR): Kanakinumab v reálnej praxi – skúsenosti jedného centra Odborné sympózium podporené z finančného príspevku spoločnosti Novartis Slovakia
Spoločnosť nezasahovala do obsahu a štruktúry sympózia
 

Alergia na jed blanokrídleho hmyzu

01 Norbert Lukán (Košice, SR): Alergia na jed blanokrídleho hmyzu. Skúsenosti a kritická analýza praxe 02 Jela Petrisková, Ján Mikler, Miloš Jeseňák (Martin, SR): Alergia na jed osy alebo včely? Aké sú možnosti laboratórnej diagnostiky (kazuistika) 03 Ján Mikler, Pavel Macháček, Miloš Jeseňák, Jela Petrisková, Peter Bánovčin (Martin, SR, Nový Jičín, ČR): Ako som sa opakovane pozrel smrti do očí (kazuistika)  

Prečo a ako presvedčiť alergického pacienta, aby sa chcel liečiť AIT?

01 Peter Pružinec (Bratislava, SR): Donúťme pacienta, aby sa chcel liečiť 02 Daniela Hasičová (Levice, SR): Symptomatická vs. kauzálna liečba - čo potrebuje pacient vedieť? 03 Miloš Jeseňák (Martin, SR): Prečo Aj u detí Ide o (ďalší) živoT - tipy a triky 04 Martin Hrubiško (Bratislava, SR): Neužívaná liečba nefunguje... Odborné sympózium podporené z finančného príspevku spoločnosti ALK Slovakia
Spoločnosť nezasahovala do obsahu a štruktúry sympózia
 

Liečba astmy moderne a efektívne

01 Miloš Jeseňák (Martin, SR): Keď jedna je rovná alebo viac ako dva... 02 Marta Serdahelyová (Skalica, SR): Inhalácia 1x denne = jednoduchší život astmatika" Odborné sympózium podporené z finančného príspevku spoločnosti Berlin-Chemie/A. Menarini Distribution Slovakia
Spoločnosť nezasahovala do obsahu a štruktúry sympózia
 
 
poslucháreň BioMed

Alergia a astma

01 Mária Zeliesková, Miloš Jeseňák, Peter Ďurdík, Jana Lettrichová, Peter Bánovčin (Martin, SR): Význam stanovenia sérového periostínu v diagnostike detskej astmy
02 Helena Novosadová (Bratislava, SR): Dupilumab – blokáda dvoch cytokínových dráh v liečbe astmy Odborná prednáška podporená z finančného príspevku spoločnosti Sanofi-aventis Slovakia
Spoločnosť nezasahovala do obsahu a štruktúry sympózia
03 Eva Voláková (Olomouc, ČR): Vyhodnotenie účinnosti mepolizumabu v našej klinickej praxi. Odborná prednáška podporená z finančného príspevku spoločnosti GlaxoSmithKline Slovakia
Spoločnosť nezasahovala do obsahu a štruktúry sympózia
04 Monika Kolejáková (Nové Zámky, SR): Astma u detí - diagnostický problém (kazuistiky)  

Aktuálne témy v imunológii a alergológii I.

01 Eliška Mihóková (Bratislava, SR): Nový prístup v komponentovej diagnostike alergií Odborná prednáška podporená z finančného príspevku spoločnosti BioVendor Slovakia
Spoločnosť nezasahovala do obsahu a štruktúry sympózia
02 Marianna Šeligová (Bratislava, SR): Vieme zlepšiť život pacientov s ťažkou astmou? Odborná prednáška podporená z finančného príspevku spoločnosti GlaxoSmithKline Slovakia
Spoločnosť nezasahovala do obsahu a štruktúry sympózia
03 Zuzana Abaffyová, Tomáš Strachan (Bratislava, Vysoké Tatry, SR): Možnosti diagnostiky a liečby extraezofágového refluxu u detí Odborná prednáška podporená z finančného príspevku spoločnosti Liek
Spoločnosť nezasahovala do obsahu a štruktúry sympózia
 

Reprodukčná imunológia

01 Elena Tibenská, Katarína Bergendiová (Bratislava, SR): Obezita, zápal a poruchy reprodukcie – laboratórne vyšetrenia 02 Žaneta Dzurillová, Martin Dzurilla (Nitra, SR): Novinky z medzinárodného kongresu reprodukčnej imunológie ISIR 2019  

Aktuálne témy v imunológii a alergológii II.

01 Ilja Stříž (Praha, ČR): Která imunosupresiva mají mikroorganismy nejraději? 02 Ivan Hlinka, Beáta Hlinková (Kežmarok, SR): Lymfadenopatia. Príspevok imunológa k diferenciálnej diagnostike 03 Ivan Hlinka, Beáta Hlinková (Kežmarok, SR): „Ekzém rúk“ Príspevok imunológa k diferenciálnej diagnostike
04 Radovan Košturiak (Nitra, SR): Bakterioterapia Odborná prednáška podporená z finančného príspevku spoločnosti Liek
Spoločnosť nezasahovala do obsahu a štruktúry sympózia
 

Aktuálne témy v imunológii a alergológii III.

01 Ivo Lochman, Alexandra Lochmanová (Ostrava, ČR): Diabetes mellitus, imunitní systém a imunologická laboratoř 02 Vlastimil Král (Ústí nad Labem, ČR): Fyziologie a patofyziologie IgG4 03 Alexandra Lochmanová (Ostrava, ČR): Metabolismus tryptofanu v regulacii munitního systému 04 Luděk Hochmuth (Banská Bystrica, SR): Otužovanie a imunita  
 

Piatok 18.9.2020

Aula Magna

Mastocytóza z pohľadu odborníkov

01 Miloš Jeseňák (Martin, SR): Mastocytóza a imunológ - čo treba vedieť 02 Juraj Péč (Martin, SR): Pokročilá mastocytóza z pohľadu dermatológa Odborné sympózium podporené z finančného príspevku spoločnosti Novartis Slovakia
Spoločnosť nezasahovala do obsahu a štruktúry sympózia
 

Čo nového...

01 Miloš Jeseňák (Martin, SR): Antihistaminiká v detskom veku – liečba moderne a účinne 02 Peter Pružinec (Bratislava, SR): Čo nového v liečbe alergickej rinokonjunktivitidy Odborné sympózium podporené z finančného príspevku spoločnosti Berlin-Chemie/A. Menarini Distribution Slovakia
Spoločnosť nezasahovala do obsahu a štruktúry sympózia
 

Imunomodulačná terapia - liečba dnes, liečba budúcnosti

01 Radovan Košturiak (Nitra, SR): Azoximérbromid a terapeutické polyamíny - liečba budúcnosti už dnes 02 Miloš Jeseňák (Martin, SR): Azoximérbromid v praxi - kedy, ako, komu, koľko... Odborné sympózium podporené z finančného príspevku spoločnosti Medigroup
Spoločnosť nezasahovala do obsahu a štruktúry sympózia
 

Deficit alfa-1-antitrypsínu

01 Mária Drugdová (Bratislava, SR): Kazuistika pacienta s deficitom AAT Odborné sympózium podporené z finančného príspevku spoločnosti CSL Behring Slovakia
Spoločnosť nezasahovala do obsahu a štruktúry sympózia
 

Astma - cielená terapia

01 Helena Leščišinová (Bardejov, SR): Biologická liečba astmy 02 Peter Pružinec (Bratislava, SR): Eozinofily a astma - pohľad na riešenie Odborné sympózium podporené z finančného príspevku spoločnosti TEVA Pharmaceuticals Slovakia
Spoločnosť nezasahovala do obsahu a štruktúry sympózia
 

Autoimunita

01 Milan Buc (Bratislava, SR): Imunopatogenéza a imunoterapia systémového lupus erythematosus 02 Stanislava Blažíčková, Ján Sitko, Martina Horváthová (Trnava, Piešťany, SR): Dyslipidémia u pacientov so SLE s lupusovounefritídou: korelácia s cytokínmi  

Covid 19

01 Miloš Jeseňák, Jela Petrisková, Anna Bobčáková, Peter Bánovčin (Martin, SR): COVID-19 - diagnóza, ktorá náš všetkých spojila(?) 02 Anna Bobčáková, Jela Petrisková, Ivan Kocan, Robert Vyšehradský, Miloš Jeseňák (Martin, SR): Imunitný profil pacientov s COVID-19 03 Lenka Kapustová, Otília Petrovičová, Filip Olekšák, Eva Malicherová, Lukáš Molnár, Peter Bánovčin, Miloš Jeseňák (Martin, SR): Špecifiká COVID-19 u detí
04 Ivan Hlinka (Kežmarok, SR): COVID19 a imunomodulačná liečba Odborná prednáška podporená z finančného príspevku spoločnosti IMUNA PHARM
Spoločnosť nezasahovala do obsahu a štruktúry sympózia
05 Ján Mikler, Marek Pršo, Richard Koyš, Lenka Kapustová, Matúš Igaz, Miloš Jeseňák, Peter Bánovčin (Martin, SR): Intenzívna starostlivosť o detského pacienta s COVID 19 06 Richard Koyš, Ján Mikler, Milan Minárik (Martin, SR): Naše skúsenosti s intenzívnou starostlivosťou u dospelých pacientov s respiračným zlyhaním spôsobeným infekciou COVID19 07 Radovan Košturiak (Nitra, SR): mRNA vakcína a COVID19 - začiatok novej éry očkovania  
 
poslucháreň BioMed

Alergia a astma

01 Dagmar Bálintová (Bytča, SR): Výprava do "terra incognita", alebo sonda do adherencie k liečbe astmy 02 Stanislav Janota, Iveta Salátová-Kozlovská, Martin Hrubiško, Ľubomír Gürtler, Norbert Lukán, Jana Korytárová, Marián Faktor (Bratislava, Košice, Piešťany): Je dráždivý kašeľ často ekvivalent astmy? 03 Jana Straková (Martin, SR): Čo majú spoločné profesionálny biatlonista, hokejista a horolezec ? (kazuistiky)  

Imunodeficiencie

01 Anna Bobčáková, Miloš Jeseňák (Martin, SR): Rôzne tváre angioedému 02 Mária Zeliesková, Michaela Murgašová, Miloš Jeseňák, Peter Bánovčin (Martin, SR): Onkologické ochorenia u pacientov so syndrómami chromozómovej instability 03 Mária Zuzulová, Júlia Michaličková, Jana Jarčušková, Veronika Mrázová, Simona Lipková (Bratislava, SR): Deficit lektínovej cesty v klinickej praxi 04 Eva Balková, František Jurčaga (Banská Bystrica, SR): CVID a neurologické komplikácie  

Alergia

01 Ivo Lochman, Jaromír Bystroň, Alexandra Lochmanová (Ostrava,ČR): Racionální laboratorní alergologická diagnostika a monitorování alergenové imunoterapie 02 Ivan Hlinka, Beáta Hlinková (Kežmarok, SR): Otvorený orálny provokačný test pri podozrení na liekovú alergiu
03 Miloš Jeseňák (Martin, SR): Ako ZE-Fektívniť LiečbU alergickej rinitídy... Odborná prednáška podporená z finančného príspevku spoločnosti Mylan
Spoločnosť nezasahovala do obsahu a štruktúry sympózia
04 Radovan Košturiak (Nitra, SR): Ako mi Alternária zamotala hlavu - analýza súboru 05 Luděk Hochmuth, Janka Lafférsová (Banská Bystrica): Peľový monitoring na Slovensku dnes a zajtra – informácia  
 

Postery

vestibul pred posluchárňou BioMed
01 Lenka Bartošíková, Jiří Nečas, Ladislav Fráňa, Tomáš Bartošík, PetrFráňa (Olomouc, ČR): Přínos FENO vyšetření v ambulantní praxi – kazuistika 02 Mária Zuzulová, Jana Jarčušková, Veronika Mrázová, Simona Lipková (Bratislava, SR): Možnosti diagnostiky Alfa-Gal syndrómu (AGS) 03 Jana Jarčušková, Mária Zuzulová, Veronika Mrázová, Ingrid Kultánová, Simona Lipková (Bratislava, SR): Môže byť bazofil aktivačný test vhodným diagnostickým nástrojom na potvrdenie chronickej spontánnej urtikárie? 04 Eva Malicherová, Miloš Jeseňák, Lenka Kapustová (Martin, SR): Skúmanie využitia sérového kalprotektínu v diagnostike a sledovaní familiárnej stredomorskej horúčky 05 Veronika Benetinová, Norbert Lukán, Izabela Bertková (Košice, SR): Postavenie IL17 v diagnostike jednotnej choroby dýchacích ciest 06 Veronika Mrázová, Mária Zuzulová, Jana Jarčušková, Simona Lipková, Zuzana Pitoňáková (Bratislava, SR): Hladiny transformujúceho rastového faktora beta1 (TGF beta1) u pacientov s nádorovým ochorením po rádioterapii