AKTÍVNA ÚČASŤ

Dnes je
kontakt:

Ing. Jela Petrisková, PhD
agentúra IMPRES, s.r.o. Volgogradská 23, 036 08 Martin
tel.: +421 905 747778
e-mail: jela@agenturaimpres.sk
 
ubytovanie zabezpečuje:

CA CESTA
29.augusta 646/16, 036 01 Martin
tel.: +421 43 4238556, 915 835890
e-mail: vasacesta@vasacesta.sk
 
organizačné zabezpečenie:
agentúra IMPRES, s.r.o.
Volgogradská 23, 036 08 Martin
tel.: +421 907 144725
e-mail: impres@agenturaimpres.sk
 
spracovanie osobných údajov

17. - 19. apríl 2024

XXII. MARTINSKÉ DNI IMUNOLÓGIE

posledný deň na prihlásenie spolu s abstraktom: 20.3.2024

Dodržte termín uzávierky!
 
*povinné údaje
údaje o autorovi
zaradenie*zdravotnícky pracovník  poskytovateľ zdravotnej starostlivosti
obec* PSČ*
komora*SLK  SKSaPA  SKIZ  SK MPT  účastník zo zahraničia
 
príspevok prihlasujem ako:*   prednášku   poster

do sekcie:*
 IMUNODEFICIENCIE     ALERGIA A ASTMA     AUTOIMUNITNÉ CHOROBY     AKTUÁLNE PROBLÉMY V ODBORE
 MLADÍ IMUNOLÓGOVIA   

Pri aktívnej účasti /prvý autor príspevku/ - bez účastníckeho poplatku.

O zaradení a forme prezentácie príspevkov rozhodne programový výbor!
 
Pri prezentácii prednášky žiadame dodržať vyhradený čas 10 minút, pokiaľ nebolo vopred dohodnuté inak.
 
Rozmery posterových panelov (vxš): 100 x 80 cm.
 
Abstrakty len v elektronickej forme na e-mail: jela@agenturaimpres.sk
 
Abstrakty prednesených prác budú uverejnené v časopise Klinická imunológia a alergológia.
 
Vyplnený formulár bude odoslaný hlavnému koordinátorovi podujatia. Potvrdením odoslania zároveň súhlasíte so spracovaním osobných údajov.