Spoločnosť alergológie a klin. imunológie o.z.
Dnes je
aktívna účasť:   účasť:
začíname za:
17.-19. apríl 2024 podujatie sa uchádza o pridelenie kreditov ARS CME

XXII. MARTINSKÉ DNI IMUNOLÓGIE

MARTIN, Aula MAGNA JLF UK, Edukačné centrum BioMed, Malá hora 4a

hlavné témy

Imunodeficiencie
Alergia a astma
Autoimunitné choroby
Aktuálne problémy v odbore
Mladí imunológovia
 
 
kontakt:
Ing. Jela Petrisková, PhD
agentúra IMPRES, s.r.o., Volgogradská 23, 036 08 Martin
tel.: +421 905 747778, e-mail: jela@agenturaimpres.sk
Slovenská lekárska komora
SAKI o.z.
RE - SPIRO o.z.
Slovenská PaF spoločnosť
Slovenská lekárska spoločnosť
Spolok lekárov v Martine
Centrum pre VPI exp. pr. MZ SR, KDD JLF UK
Oddelenie KIA, UN Martin
Jeseniova LF V Martine, UK v Bratislave
Univerzitná nemocnica Martin
ubytovanie zabezpečuje: CA CESTA, 29.augusta 646/16, 036 01 Martin, tel./fax: +421 43 4238556, e-mail: vasacesta@vasacesta.sk
 
organizačné zabezpečenie: agentúra IMPRES s.r.o, Volgogradská 23, 036 08 Martin, tel.: +421 907 144725, e-mail: impres@agenturaimpres.sk